Kreta (Grieks: Κρήτη = Kriti)

ook wel bekend onder de Venetiaanse benaming Candia, is het grootste van de Griekse eilanden, en is het op vijf na grootste eiland in de Middellandse Zee. Het eiland vormt, samen met een paar kleine nabijgelegen eilanden, tevens de meest zuidelijke van de dertien Griekse regio's.

Geschiedenis

Neolithicum

Het eiland Kreta is ontstaan door het over elkaar schuiven van Europese en Afrikaanse continentale platen op vergelijkbare wijze als waarop de Alpen en de Himalaya zijn ontstaan. De oudste tekenen van beschaving op Kreta dateren uit ongeveer 6500 v.Chr. toen volkeren uit Klein-Azië zich naar het eiland begaven. Deze periode staat bekend als het Neolithicum en kwam ten einde in ongeveer 3000 v.Chr.

Minoïsche beschaving

Rond die tijd bloeide de Minoïsche beschaving op. Deze bracht goede zeevaarders, handelaars en landbouwers voort. Omdat zij vrijwel de gehele oostelijk Middellandse Zee onder controle hadden en vrijwel geen vijanden hadden, konden zij zich ontwikkelen tot een bijzonder hoge beschaving. Knossos was vermoedelijk een belangrijk ceremonieel en politiek centrum. Aan deze Minoïsche beschaving kwam rond 1400 v.Chr. een einde.

Thera uitbarsting

Dit wordt vaak in verband gebracht met een waarschijnlijk allesverwoestende aardbeving en vulkaanuitbarsting (Thera). In deze gebeurtenis ziet men zelfs de aanleiding voor de legende van Atlantis. Dendrochronologisch onderzoek heeft echter uitgewezen dat de Thera uitbarsting ruim twee eeuwen voordien (1628 v.Chr.) heeft plaats gehad.

Dorische tijd

Rond 1000 v.Chr. trokken volken vanuit het Griekse vasteland naar Kreta en brak de Dorische tijd aan. De daaropvolgende 2500 jaar worden gekenmerkt door een aaneenschakeling van oorlogen. Achtereenvolgens vielen Romeinen, Arabieren, Byzantijnen, Venetiërs en Turken het eiland binnen. Tijdens de Turkse overheersing, die was begonnen in 1645, begonnen de Kretenzers een grote onafhankelijkheidstrijd.

Onafhankelijkheid van Kreta

Vlag van de Kretenzer Opstand van 1866 Vlag van Kreta, 1898-1913

Deze strijd was eerst vrij beperkt, maar na het drama van het Arkadi Klooster in 1866 begonnen de Kretenzers een heuse revolutie die uit eindelijk leidde tot de ongewilde onafhankelijkheid van Kreta in 1898. Ongewild, want Kreta wilde aansluiten bij Griekenland. Kreta werd daarna tijdelijk bestuurd door de Griekse Prins George, maar stond nog wel onder de soevereiniteit van de Turkse Sultan. In 1913 werd Kreta uiteindelijk opgenomen in het Koninkrijk Griekenland na de overwinning van Griekenland in de Balkanoorlog.

2e Wereldoorlog

In mei 1941 landden Duitse parachutisten in het westen van Kreta in een poging het eiland over te nemen. Na een zware strijd tussen Australiërs, Nieuw-Zeelanders en Grieken enerzijds en Duitsers anderzijds, viel Kreta uiteindelijk in handen van de Duitsers.

Volgende pagina

Of ga rechtstreeks naar:

Geografie KretaKlimaat KretaOlijfbomen en KretaKretenzer Dieet